Solelsatsningen – i korta drag

Första mötet arrangerades av Färnebo folkhögskola som arbetat med kurser om solel sista åren. Mötet ägde rum på Gåvan i Österfärnebo 14 oktober 2017. Då kom runt 30 personer som var intresserade av solel.

Detta följdes upp av ytterligare ett möte 30 november samma år.

Efter det andra mötet åkte Kenneth Mårtensson, ideel solelskonsult och pensionär, tillsammans med Jonathan Korsar som är lärare på folkhögskolan runt till ca 20 hushåll i Österfärnebo under april 2018. Vi tittade på tak och elräkningar tillsammans och runt 10 hushåll bestämde sig för att göra installationer.

I Hedesunda var det två lantbrukare som varit med på mötet 30 november som skyndade på lite mer och var redo att installera tidigt på våren 2018.

Installationerna för övriga satte igång under hösten 2018 och några slutfördes under våren 2019.

Redan innan solelsatsning var det en som hade installerat solel i Österfärnebo under 2017. Och en installation var redan inplanerad på våren 2018.

Nu under 2019 är det flera som har uttryckt intresse och fler installationer är på gång. Under sommaren har t.ex. flera installationer hos hushåll gjorts i Hedesunda. En del av dessa är ännu ej helt klara.

Så funkar det!

Vi som har installerat solelanläggningar producerar nu vår egen el från mars nån gång när snön smälter bort från panelerna fram till den lägger sig nån gång i slutet av året. På nätterna och när det är mer mulet måste vi såklart köpa el från nätet och likadant när snön ligger tjock över panelerna mitt i vintern. Men annars producerar vi ofta mer el än vi förbrukar. Överskottet säljer vi till samma elbolag som vi köper el från på nätter, mulna dagar osv. Vi har fått nya elmätare från Sandviken Energi som går åt båda hållen, dvs som mäter både elen vi skickar till elnätet och den vi tar därifrån.

Är det ekonomiskt?

Jo, men det verkar vara det. Hur snabbt anläggningen betalat sin kostnad varierar lite beroende på dess storlek, om den står direkt mot syd eller mot öst alternativt väst. Men hur som helst verkar den betala sig på mellan 8-10 år. Sen har vi fått lära oss att den bör hålla i kanske 20-30 år till, vilket alltså bör ge oss en ganska god ”återbäring” eller vad det ska kallas.

Men inte bara billig el

Sen är såklart inte den här ekonomiska vinsten enda anledningen till att satsa på solel. Solelen vi producerar hjälper förhoppningsvis också samhället att avveckla en del av ”fulelen” som idag tankas in på elnätet både i Sverige och Europa.

Är du intresserad av vad solel skulle kunna betyda för ditt hushåll eller företag? Kom på solrundan 25 augusti kl.13-16 och anmäl ditt/ert intresse för egen solel här!

Obs! I solelsprojektet har vi fokuserat på anläggningar i hushållsskala eller för enskilda företag. Vi är dock även intresserade av att göra en andelsägd anläggning, men då lagstiftningen i nuläget gör den typen av anläggningar mindre ekonomiskt gynnsamma har vi valt att främst fokusera på anläggningar ägda av ett hushåll eller ett företag. Vi ser dock att diskussionen i samhället och även förhoppningsvis bland lagstiftarna leder fram till en förändring av lagstiftningen så att föreningsägd/andelsägd lokal solel (och vindel) blir lika gynnsamt som privatägd.

Läs mer om de lagändringar som förhoppningsvis är på väg här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *